Tiki mosaic offers equal opportunities for employment and does not discriminate against potential candidates during job application!

If you want to become a candidate you can fill out the job application, and you will be contacted by Human Resources once it is considered that you can be the right candidate for the job position. Tiki Mosaic is consistently looking for candidates who are talented and express a willingness to work. Interested candidates who meet the conditions stated in the advertisement can apply directly by completing the application below, either by downloading the application as .pdf format and by sending them an email with the name of the open position as a title at info@tikimosaic-ks.com

Pozita te hapura

 • Zyrtar/e i/e financave

  Zyrtar/e i/e financave:

   Detyrat dhe përgjegjësitë:

   – Bën kalkulimin e importeve;- Bën kontimin e ekstrakteve bankare, të arkave, të shpenzimeve, të mjeteve themelore; – Bashkëpunon me të punësuarit në kolektiv për gjëra të ndryshme në fushën e financave dhe marrëdhënieve ndër njerëzore; – Ruan sekretet afariste të kompanisë (numri i blerësve, qarkullimi, fitimi, rrogat, mënyrën e organizimit, të dhëna të tjera që lidhen me vendin e punës etj.); – Kryen edhe punë të tjera sipas urdhëresës së drejtorit apo të udhëheqësit të sektorit ndaj të cilëve njëherit është edhe përgjegjës për punën e tij.

    

   Kualifikimet e kërkuara:

   – Kandidati/ja duhet të ketë diplomë universitare në fushën relevante (Fakulteti Ekonomik); – Të ketë të perfunduar të paktën nivelin e parë SCAAK ose AFAS; – Të jetë teknik i kontabilitetit; – Të ketë përvojë minimum njëvjeçare në fushën e Financave; – Të ketë njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze; – Të ketë njohuri të shkëlqyera të pakos së MS Office (veçanërisht Excel); – Të ketë aftësi të menaxhimit të stresit; – Të ketë aftësi të menaxhimit të kohës

    

   Konkursi do të jetë i hapur nga data 03/12/2018 deri me 07/12/2018

   Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar aplikacionin e Kompanisë Tiki Mosaic përmes e-mail adresës elektronike në: info@tikimosaic.com. Aplikacioni mund të dërgohet edhe fizikisht tek zyrat e Kompanisë Tiki Mosaic me adresë Veternik, Magjistralja Prishtinë-Shkup, km. 1 p.n Prishtinë, 10000. Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni. Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit

1 Personal Informations

2. Educational background, University & trainings

3. Knowledge of other languages

4.Computers Skills

5.Other informations about hiring

6.References

7.Upload