Tiki-Mosaik bietet gleiche Beschäftigungsmöglichkeiten und diskriminiert potenzielle Kandidaten nicht bei der Bewerbung!

Wenn Sie Kandidat werden möchten, können Sie die Stellenbewerbung ausfüllen, und Sie werden vom Unicourced Resource Service kontaktiert, sobald Sie der Meinung sind, dass Sie der richtige Kandidat für die Stelle sein können. Tiki Mosaik sucht konsequent nach Kandidaten, die talentiert sind und ihre Arbeitsbereitschaft zum Ausdruck bringen. Interessierte Bewerber, die die in der Ausschreibung angegebenen Bedingungen erfüllen, können sich direkt bewerben, indem sie den unten stehenden Antrag ausfüllen, indem sie entweder die Bewerbung als PDF-Datei herunterladen und eine E-Mail mit dem Titel offene Stelle in info@tikimosaic-ks.com

Pozita te hapura

 • Zyrtar/e i/e financave

  Zyrtar/e i/e financave:

   Detyrat dhe përgjegjësitë:

   – Bën kalkulimin e importeve; – Bën kontimin e ekstrakteve bankare, të arkave, të shpenzimeve, të mjeteve themelore; – Bashkëpunon me të punësuarit në kolektiv për gjëra të ndryshme në fushën e financave dhe marrëdhënieve ndër njerëzore; – Ruan sekretet afariste të kompanisë (numri i blerësve, qarkullimi, fitimi, rrogat, mënyrën e organizimit, të dhëna të tjera që lidhen me vendin e punës etj.); – Kryen edhe punë të tjera sipas urdhëresës së drejtorit apo të udhëheqësit të sektorit ndaj të cilëve njëherit është edhe përgjegjës për punën e tij.

    

   Kualifikimet e kërkuara:

   – Kandidati/ja duhet të ketë diplomë universitare në fushën relevante (Fakulteti Ekonomik); – Të ketë të perfunduar të paktën nivelin e parë SCAAK ose AFAS; – Të jetë teknik i kontabilitetit; – Të ketë përvojë minimum njëvjeçare në fushën e Financave; – Të ketë njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze; – Të ketë njohuri të shkëlqyera të pakos së MS Office (veçanërisht Excel); – Të ketë aftësi të menaxhimit të stresit; – Të ketë aftësi të menaxhimit të kohës

    

   Konkursi do të jetë i hapur nga data 03/12/2018 deri me 07/12/2018

   Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar aplikacionin e Kompanisë Tiki Mosaic përmes e-mail adresës elektronike në: info@tikimosaic.com. Aplikacioni mund të dërgohet edhe fizikisht tek zyrat e Kompanisë Tiki Mosaic me adresë Veternik, Magjistralja Prishtinë-Shkup, km. 1 p.n Prishtinë, 10000. Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni. Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit

1 Persönliche Informationen

2. Schule, Universität und Trainingsvorbereitung

3. Kenntnisse anderer Sprachen

4.Computerkenntnisse

5.Weitere Informationen über die Einstellung

6.Referenzen

7.Laden