"I held a jewel in my fingers and went to sleep. I woke and…the gem was gone; And now an amethyst remembrance Is all I own."

- Emily Dickinson

"The pursuit of perfection, then, is the pursuit of sweetness and light. "

- Matthew Arnold

"Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it."

- Charls R. Swindoll

"The soul is placed in the body like a rough diamond, and must be polished, or the luster of it will never appear."

- Daniel Defoe

"All the luminous the colored spectacles which the world in the immensity of space can offer us, nature has produced in miniature amongst precious stones."

- Bradley Whidtford

Mozaiqet e kristaltë

Inspirimi për emërtimin e koleksioneve me emra të gurëve të çmuar, vie pasi që vetë mozaiku jep shkëlqimin dhe nuancat e ndryshme të ngjyrës që ka në bazë të thyerjes së ditës dhe reflektimit të saj, njësoj sikurse guri i çmuar. Gurët e çmuar janë kristale që priten, rafinohen dhe çmohen për shkak të vlerave të tyre estetike.

Njësoj edhe mozaiqet e kristalta përpunohen duke ua dhënë atyre estetikën dhe hijeshinë, të cilat pastaj i pasurojnë dhe zbukurojnë ambientet e ndryshme. Koleksionet janë të pasura me llojllojshmëri ngjyrash, mjaft të bukura, të destinuara për të gjitha ambientet. Ngjyrat e pasura të gurëve të çmuar i japin ambientit elegancën dhe klasin.

Collection