Projektet tona

Forma, ritmi, ngjyra, materialet dhe harmonia ndërmjet tyre nuk do të kishin efektin e duhur pa punën fine që bëjnë mjeshtërit tanë, ndërsa stili ynë minimalist shpeshherë shoqërohet nga detale të jashtëzakonshme që e bëjnë vështruesin të shkojë përtej realitetit.

16-10-2017

JUICE4U

Crystal

Albi Mall - Prishtine, Kosova

16-07-2018

Delish Te Linda

Crystal

Albi Mall - Prishtine, Kosova

16-07-2018

Rembrand

Crystal

Talens - Prishtine, Kosova